Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej (rząd lubelski, rząd Ignacego Daszyńskiego) – rząd polski utworzony w nocy z 6/7 XI 1918 r. w Lublinie z inicjatywy i pod kierunkiem Ignacego Daszyńskiego. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele: Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej (PPSD), Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” (PSL „Wyzwolenie”), Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Rząd lubelski w manifeście ogłoszonym 7 XI 1918 r. ogłosił manifest, w którym zapowiedział powszechne wybory do Sejmu Ustawodawczego oraz wprowadził podstawowe wolności obywatelskie oraz 8-godzinny dzień pracy. 12 XI 1918 r. Rząd Ignacego Daszyńskiego podporządkował się Józefowi Piłsudskiemu, a następnie na jego żądanie rozwiązał się.