Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

ugoda sandomierska - porozumienie zawarte w 1570 r. w Sandomierzu, w którym uczestniczyli luteranie, kalwini i bracia czescy, którego celem było zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi oraz wspólna obrona przed kontrreformacją; z ugody sandomierskiej zostali wykluczeni bracia polscy.