Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

ugoda zborowska - ugoda zawarta w 1649 r. między Janem II Kazimierzem a przywódcą kozackim Bohdanem Chmielnickim i chanem krymskim Islamem III Girejem; ugoda została zawarta po bitwie pod Zborowem, stoczonej przez wojska królewskie idące z odsieczą oblężonemu Zbarażowi, a Kozakami i Tatarami; ugoda zborowska była bardzo korzystna dla powstańców - m.in. zwiększono rejestr kozacki z 6 do 40 tys., Bohdanomi Chmielnickiemu powierzono stanowisko hetmana wojska zaporoskiego; w województwach ukraińskich: kijowskim, bracławskim i czernihowskim urzędy zagwarantowano szlachcie prawosławnej oraz wprowadzono zakaz powrotu jezuitów i duchownych unickich; ponadto Islam III Girej miał otrzymać 200 tys. talarów okupu.