Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

unia hadziacka/unia w Hadziaczu - ugoda zawarta w 1658 r. między Rzecząpospolitą a hetmanem zaporoskim Iwanem Wyhowskim i starszyzną kozacką, która za cenę znacznych ustępstw ze strony Rzeczypospolitej uznawała jej władzę; ugoda hadziacka przewidywała między innymi utworzenie księstwa ruskiego, które miało być połączone unią z Polską -  wspólny król, sejm i polityka zagraniczna; ; władzę w księstwie ruskim miał sprawować zatwierdzony przez króla hetman; unia hadziacka nie została zrealizowana na skutek ponownego wybuchu powstania na Ukrainie.