Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

unia w Horodle/unia horodelska - unia zawarta między Polską a Litwą w 1413 r. w Horodle; unia horodelska potwierdzała wspólną politykę Korony i Litwy, ustanawiała wspólne sejmy i zjazdy polsko-litewskie, wprowadzała instytucję wielkiego księcia litewskiego, który miał być wybierany przez Króla polskiego za radą i wiedzą bojarów litewskich oraz panów polskich i ustanawiała urzędy wojewodów i kasztelanów na Litwie, a ponadto litewskim rodom bojarskim przyznawała wiele przywilejów, a 47 z nich połączyła heraldycznie z rodami polskimi.