Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

unia w Krewie - akt wydany przez wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę w 1385 r., będący w istocie zbiorem zobowiązań przedślubnych, podjętych prze niego w związku z planami zawarcia małżeństwa z królową Polski Jadwigą Andegaweńską; Jagiełło zobowiązywał się w nim m.in. do przyjęcia chrztu i chrystianizacji Litwy w obrządku katolickim, podjęcia starań o odzyskanie utraconych wcześniej ziem Królestwa Polskiego i wypłacenia odszkodowania Wilhelmowi Habsburgowi za zerwane zaręczyny z Jadwigą; Jagiełło zobowiązał się również włączyć ziemie litewskie do Królestwa Polskiego, ale zapis ten do dziś budzi duże kontrowersje interpretacyjne.