Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

unia w Utrechcie/unia utrechcka - unia zawarta w 1579 r. przez północne prowincje niderlandzkie - Holandię, Zelandię, Utrecht, Groningen, Geldrię, Overijssel, Fryzję i flamandzką część Flandrii pod hasłem wolności religijnej i w celu prowadzenia wspólnej walki z Hiszpanią; zasady unii utrechckiej przewidywały utworzenie wspólnej armii i jednolitego systemu pieniężnego, a poszczególnym prowincjom gwarantowały szeroką autonomię; unia utrechcka i zawarty przez prowincje katolickie traktat w Arras z czasem doprowadziły do ostatecznego podziału Niderlandów na Holandię i Belgię.