Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

ustawy norymberskie - nazwa uchwalonych w 1935 r. przez Reichstag III Rzeszy w Norymberdze ustaw rasistowskich „o obywatelstwie Rzeszy” i „o ochronie czci i krwi niemieckiej”; według tych ustaw obywatelem Rzeszy była tylko osoba „krwi niemieckiej lub pokrewnej”; ustawy norymberskie były oficjalnym dokumentem polityki antysemityzmu - np. zabraniały małżeństw i stosunków płciowych między Żydami i nie-Żydami.