Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

utylitaryzm – kierunek w fi lozofi i XVIII wieku, według którego najwyższym dobrem jest pożytek jednostki lub społeczeństwa, a celem działania szczęście jak największej liczby osób, zatem dobre jest wszystko, co jest użyteczne i pożyteczne; potocznie utylitaryzm oznacza dążenie do osiągania praktycznych celów materialnych.