Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Wielka Emigracja –  polska emigracja polityczna, która była następstwem upadku powstania listopadowego w 1831 r., nazwana tak ze względu na wybitną rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i umysłowym narodu polskiego; liczyła ok. 8-9 tys. osób – głównie żołnierzy i działaczy politycznych; głównym ośrodkiem Wielkiej Emigracji była Francja, w mniejszym stopniu Anglia, Belgia, Szwajcaria, państwa niemieckie i USA; charakteryzowała się znacznym zróżnicowaniem politycznym i organizacyjnym –  jej główne odłamy to: Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Hotel Lambert i Gromady Ludu Polskiego.