Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Wielka remonstrancja - petycja uchwalona przez Długi Parlament w 1641 r. wyliczająca nadużycia władzy z okresu rządów króla angielskiego Karola I i zawierająca żądania zatwierdzania przez parlament ministrów królewskich oraz reformy Kościoła; Karol I odmówił przyjęcia Wielkiej remonstrancji, a pogorszenie się stosunków między królem a parlamentem doprowadziło do wybuchu angielskiej wojny domowej.