Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Wielkie Księstwo Moskiewskie - początkowo jedna z dzielnic Rus, a w latach 1263-1547 udzielne księstwo dziedziczne z panującą dynastią Rurykowiczów i ośrodkiem politycznym w Moskwie; w latach 1271–1480 Księstwo Moskiewskie było zależne od Złotej Ordy; za panowania Iwana I Kality Moskwa stała się  rezydencją metropolity i faktyczną stolicą Rusi;  po zwycięstwie Dymitra Dońskiego na Kulikowym Polu w 1380 r. zależność państwa moskiewskiego od Złotej Ordy zaczęła stopniowo słabnąć; po całkowitym uniezależnieniu Moskwa rozpoczęła proces jednoczenia ziem ruskich, który w XVI w. doprowadził do zakończenia rozbicia dzielnicowego Rusi; po upadku Konstantynopola w 1453 r. Moskwa zaczęła pretendować do roli stolicy całego prawosławia; w 1547 r. odbyła się koronacja wielkiego księcia moskiewskiego Iwana IV Groźnego na „cara wszech Rusi”, dając tym samym początek Cesarstwu Rosyjskiemu.