Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Wieniec" – czasopismo wydawane od 1875 r. w Krakowie, zakupione w 1875 r. przez księdza Stanisława Stojałowskiego i wydawane przez niego wraz z „Pszczółką”  jako dwutygodniki, które ukazywały się naprzemiennie co tydzień. a od 1900 r. jako jedno pismo – „Wieniec-Pszczółka”; W 1911 roku tytuł został przekazany Stronnictwu Narodowo-Demokratycznemu;  łamach „Wieńca” ukazywały się artykuły poświęcone problematyce ekonomicznej, edukacyjne i proobywatelskie; pismo było adresowane do ludu galicyjskiego i przyczyniło się do ożywienia życia politycznego na galicyjskiej wsi.