Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

wojna dewolucyjna - wojna między Francją a Hiszpanią toczona w latach 1667-68, spowodowana roszczeniami Ludwika XIV, który po śmierci swego teścia, króla hiszpańskiego Filipa IV, zażądał dla siebie hiszpańskich Niderlandów (Belgii) na podstawie obowiązującego w nich tzw. prawa dewolucyjnego, przyznającego dzieciom z pierwszego małżeństwa pierwszeństwo przy ubieganiu się o majątek; wojska francuskie bez trudu opanowały Belgię oraz posiadłości hiszpańskie we wschodniej Francji - Franche-Comté; Ludwik XIV musiał jednak ustąpić pod naciskiem koalicji holendersko-angielsko-szwedzkiej i zawrzeć pokój w Akwizgranie, na mocy której Francja zwróciła Hiszpanii Franche-Comté, ale zatrzymała część Belgii z ważnymi portami.