Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

wojna siedmioletnia (1756-1763) - wojna prowadzona przez Prusy i Wielką Brytanię przeciw Austrii, Rosji, Francji, Szwecji, Saksonii i niektórym państwom niemieckim, spowodowana zaborem przez Prusy należącego do Austrii Śląska oraz rywalizacją pomiędzy Francją a Wielką Brytanią o kolonie; działania wojenne toczyły się w Europie oraz w Ameryce Północnej i Indiach; w jej wyniku Prusy utrzymały Śląsk, Anglicy przejęli kontrolę nad Indiami i większością kolonii francuskich w Ameryce, a Hiszpania oddała Wielkiej Brytanii Florydę w zamian za zwrot Kuby.