Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

wojna stuletnia - przewlekły konflikt zbrojny pomiędzy Anglią i Francją, trwający z przerwami od 1337-1453 r. spowodowany dążeniami królów francuskich do zjednoczenia całego terytorium państwa, a panującymi w Anglii Plantagenetami, posiadającymi rozległe posiadłości na terenie Francji, francusko-angielską rywalizacją handlową i francusko-angielską rywalizacją o wpływy we Flandrii; jednak bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny był konflikt dynastyczny - po wygaśnięciu dynastii Kapetyngów we Francji do tronu francuskiego zgłosił swoje pretensje król angielski Edward III, powołując się na pokrewieństwo ze starszą linią dynastii; w konflikcie toczącym się na terytorium francuskim Francja poniosła ciężkie klęski m.in.  w bitwach pod Poitiers (1356 r.) i Azincourt (1415 r.); w 1420 r.  Francja została zmuszona do przyznania tronu francuskiego Henrykowi V Lancasterowi, jednak na skutek wzrostu nastrojów patriotycznych i działalności Joanny d'Arc nastąpił zwrot  w wojnie na korzyść Francji - Anglia została ostatecznie pokonana i zmuszona do wycofania się z kontynentu.