Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

wojna trzynastoletnia - wojna polsko-krzyżacka, trwająca od 1454 do 1466 r., której bezpośrednią przyczyną było poddanie przez Związek Pruski ziem pruskich królowi polskiemu, Kazimierzowi IV Jagiellończykowi i inkorporacją tych ziem w 1454 r. przez Koronę; wojska Związku Pruskiego początkowo odnosiły sukcesy i zajęły znaczną część państwa krzyżackiego, ale armia polska została pokonana przez Krzyżaków w bitwie pod Chojnicami, a zakon odzyskał kontrolę nad częścią terytorium; przewlekłe walki prowadzone ze strony polskiej przez pospolite ruszenie nie przynosiły rezultatów; zmianę sytuacji przyniosło dopiero wprowadzenie do walki  przez stronę polską wojsk zaciężnych - w 1462 r. pod wodzą Piotra Dunina odniosły one zwycięstwo pod Świecinem nad Jeziorem Żarnowieckim, a flota kaperska w 1463 r. rozbiła flotę zakonu na Zalewie Wiślanym; wojnę trzynastoletnią zakończył zawarty w 1466 r. drugi pokój toruński.