Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Wolnomularstwo Narodowe – tajna organizacja patriotyczna założona w 1819 r. w Warszawie przez Waleriana Łukasińskiego, której głównym celem była odbudowa zjednoczonego państwa polskiego pod berłem cara Aleksandra I Romanowa; Wolnomularstwo Narodowe przyjęło strukturę organizacyjną opartą na wzorach masońskich (wolnomularskich) – podział na loże; organizacja liczyła ok. 200 osób; w 1820 r. została przekształcona w Towarzystwo Partiotyczne