Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

wolny rynek - rodzaj rynku, na którym wymiana towarów i usług dokonuje się na mocy dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy sprzedającym a kupującym; cena usługi lub towaru zależy od zgody stron zawierających umowę; na wysokość ceny wpływ ma bieżąca sytuacja na rynku, będąca rezultatem swobodnej gry popytu i podaży.