Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

Wydział Krajowy –  organ zarządzający i wykonawczy galicyjskiego Sejmu Krajowego w latach 1861-1914, będący jedną z kluczowych instytucji autonomii galicyjskiej; Wydział Krajowy składał się z marszałka krajowego jako przewodniczącego i 6 członków (później ich liczbę zwiększono do 8) wybieranych na 6 lat z grona posłów na Sejm Krajowy; miał prawo inicjatywy ustawodawczej i sprawował nadzór nad instytucjami samorządu terytorialnego niższych szczebli;  Wydział Krajowy był organem kolegialnym, podejmował decyzje w głosowaniu.