Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

zakony rycerskie - związki zakonne rycerstwa, których członkowie składali zwykłe śluby zakonne, a ponadto dodatkowy ślub walki za poganami; reguły zakonów rycerskich uwzględniały problematykę organizacji wojskowej i taktyki walki; najważniejsze zakony rycerskie powstały w Palestynie podczas wypraw krzyżowych - były to: zakon templariuszy, zakon joannitów i Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego zwany zakonem krzyżackim (Krzyżacy) zakony rycerskie dzięki swej specjalizacji doprowadziły do rozkwitu zasady typowej dla feudalnego rycerstwa sztuki wojennej.