Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Zgromadzenie Przyjaciół Ustawy Rządowej –  klub parlamentarny i stronnictwo polityczne założone 10 maja 1791 r., którego celem było podtrzymywanie uchwalonej kilka dni wcześniej Konstytucji 3 maja i walka o zapewnienie trwałości jej postanowień; Towarzystwo Przyjaciół Ustawy Rządowej przyczyniło się do przyjęcia przez Sejm Czteroletni wielu ustaw szczegółowych, umacniających zmianę ustroju Rzeczypospolitej.