Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Ziemla i Wola/Ziemia i Wolność – organizacja konspiracyjna wywodząca się z ruchu tzw. narodników, działająca w Rosji w latach 1876-1879, której celem było wprowadzenie socjalizmu agrarnego w oparciu o chłopów, którzy, po wcześniejszym przeszkoleniu,  mieli obalić carat; Ziemla i Wola dokonała zamachu na cara Aleksandra II i kilku zamachów na dostojników państwowych; wobec rozbieżności w poglądach na temat celowość terroru indywidualnego rozpadła się w 1879 na Narodną Wolę i Czornyj Pieriedieł.