Jesteśmy obecni na Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

zjazd w Wyszehradzie - spotkanie Kazimierza Wielkiego (króla Polski), Jana Luksemburskiego (króla Czech) i Karola Andegaweńskiego (króla Węgier), które odbyło się w 1335 r. w Wyszehradzie, podczas którego Jan Luksemburski zrzekł się roszczeń do korony polskiej w zamian za odszkodowanie w wysokości 20 tys. kop groszy praskich, a ponadto po rozpatrzeniu przez Jana Luksemburskiego i Karola Roberta sporu polsko-krzyżackiego Polsce przyznano Kujawy i ziemię dobrzyńską pod warunkiem zrzeczenia się przez Kazimierza Wielkiego na korzyść zakonu ziemi chełmińskiej i Pomorza Gdańskiego jako wieczystej darowizny.