Jesteśmy obecni Targach Edukacyjnych Edukacyjnych w Poznaniu 8-10 marca 2024 r.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska nr 39

 

zjazd w Wyszehradzie - zjazd króla polskiego Kazimierza III Wielkiego i króla węgierskiego Karola Roberta, który odbył się w 1339 r. w Wyszehradzie; podczas tzw. drugiego zjazdu wyszehradzkiego Kazimierz III Wielki zawarł układ Karolem Robertem, na mocy którego Kazimierz III Wielki zagwarantował, że w wypadku jego śmierci bez męskiego potomka, tron polski przypadnie w udziale Andegawenom (Karolowi Robertowi, a po jego śmierci jego synowi Ludwikowi Węgierskiemu), a w zamian Karol Robert obiecał pomoc przeciw Krzyżakom oraz uznał pretensje Polski do Rusi Halicko-Włodzimierskiej.