Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Związek Niemiecki – konfederacja państw niemieckich utworzona na kongresie wiedeńskim w 1815 r., w skład której wchodziło 35 państw i 4 wolne miasta pod przywództwem Austrii; na czele Związku stał sejm (Bundestag) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem; Związek Niemiecki został rozwiązany w 1866 r. na mocy pokoju praskiego, zawartego po klęsce Austrii w wojnie z Prusami.