Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Związek Północnoniemiecki –  związek 22 państw niemieckich leżących na północ od Menu, utworzony przez Prusy w 1866 r. po wojnie austriacko-pruskiej w miejsce rozwiązanego Związku Niemieckiego; w 1867 r. sejm uchwalił nową konstytucję opracowaną przez Ottona Bismarcka, przekształcającą go państwo federalne; organami ustawodawczymi Związku Północnoniemieckiego były: Rada Związkowa (Bundesrat) i sejm (Reichstag); Związek Północnoniemiecki był wstępem do zjednoczenia Niemiec pod przywództwem Prus.