Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Związek Południowy – tajna organizacja dekabrystów, założona w 1821 r. w Tulczynie na Ukrainie, postulująca wprowadzenie w Rosji ustroju republikańskiego; Związek Południowy utrzymywał ścisłe kontakty ze Związkiem Północnym i polskim Towarzystwem Patriotycznym; w jego skład wchodzili prawie wyłącznie oficerowie wojsk carskich, stacjonujących na Ukrainie – m.in. Paweł Iwanowicz Pestel; uległ rozbiciu po nieudanym powstaniu w 1825 r.