Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Związek Reński – konfederacja 16 państw zachodnioniemieckich, utworzona 12 VII 1806 r. pod protektoratem Francji; po zawarciu pokoju tylżyckiego do Związku Reńskiego zostały włączone wszystkie państwa Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego z wyjątkiem Austrii, Prus, Szlezwiku i Pomorza Szwedzkiego; Związek Reński rozpadł się po klęsce Napoleona w 1813 r. w Rosji, a formalnie został rozwiązany w 1815 r.