Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Związek Robotników Polskich/ZRP – partia robotnicza założona w 1889 r. w Królestwie Polskim m.in. przez Juliana Marchlewskiego; ZRP zajmował się działalnością oświatową oraz organizowaniem robotniczych kas oporu i strajków; w 1893 r. wraz z częścią II Proletariatu utworzył Polska Partie Socjalistyczną (PPS), a z grupy byłych członków ZRP nie uznających uchwał zjazdu paryskiego z 1892 r. wyłoniła się Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP), przemianowaną następnie na Socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL)