Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Związek Walki Czynnej/ZWC – tajna organizacja wojskowa założona w 1908 r. w Galicji przez Kazimierza Sosnkowskiego i działaczy Organizacji Bojowej PPS, którego zadaniem było przygotowanie kadry kierowniczej przyszłego powstania zbrojnego w zaborze rosyjskim; Związek Walki Zbrojnej rozciągnął swoją działalność na wszystkie trzy zabory, zorganizował kilka tajnych szkół podoficerskich i oficerskich i kierował Związkiem Strzeleckim i Polskimi Drużynami Strzeleckimi; komendantem ZWC był Józef Piłsudski, a Kazimierz Sosnkowski – szefem Sztabu Głównego.