Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

Żydowski Związek Wojskowy (ŻZW) - konspiracyjna organizacja wojskowa utworzona w grudniu 1939 r. w Warszawie; ŻZW organizował opór w czasie likwidacji getta w Warszawie i uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim.