Dodaj tę stronę do ulubionych i odwiedzaj ją częściej!!!

żyrondyści –  ugrupowanie polityczne z czasów rewolucji francuskiej 1789-1799, reprezentujące burżuazję, którego program początkowo zakładał monarchię konstytucyjną i rządy parlamentarne z zachowaniem swobód gospodarczych i wolności religijnych, a później ustanowienie republiki; w marcu 1792 r. weszli do rządu powołanego przez Ludwika XVI i wywołali wojnę z Austrią; ich rządy zostały obalone przez jakobinów wspieranych przez sankiulotów w czerwcu 1793 r.