Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Świat po I wojnie światowej - katalog nazw

 

Brygady Międzynarodowe

egzystencjalizm

Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy – Gułag

Hitlerjugend

Komsomoł

Komunistyczna Partia Niemiec

Liga Narodów

Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych – NKWD

Mały traktat wersalski

Narodowa Partia Faszystowska

„noc długich noży”

„noc kryształowa”

Nowa Ekonomiczna Polityka (NEP)

Nowy Ład

NSDAP

Protektorat Czech i Moraw

Republika Weimarska

SA

SS

Traktat w Rapallo

traktat wersalski

traktaty laterańskie

traktaty lokarneńskie

układ monachijski

ustawy norymberskie

Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) – WKP(b)

Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny (OGPU)

Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS)