Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

6. 1. System wersalski
 

I. Zakończenie I wojny światowej

1. Zawieszenie broni w Compiègne11.XI.1918 r.

2. Konferencja pokojowa w Paryżu – 18.I.1919  do 21.I.1920 r.

II. Postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec (28 czerwca 1919  r.)

1. Straty terytorialne Niemiec:

a) Alzacja i Lotaryngia na korzyść Francji

b) Wielkopolska i Pomorze Gdańskie na korzyść Polski

c) plebiscyty – na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz na Górnym Śląsku i w Szlezwiku

d) Gdańsk i Kłajpeda uzyskują status wolnych miast

e) Zagłębie Saary na 15 lat terytorium powierniczym pod zarządem Ligii Narodów

2. Ograniczenia dotyczące sił zbrojnych Niemiec

a. demilitaryzacja Nadrenii

b. redukcja niemieckiej armii do 100 tys. żołnierzy zawodowych

c. zakaz posiadania lotnictwa wojskowego i wojsk pancernych

3. Niemcy zostały uznane za winne wybuchu wojny i obciążone reparacjami wojennymi

III. Utworzenie Ligi Narodów – 10.I.1920 r.

IV. Mały traktat wersalski

 

V. Postanowienia traktatu w Sèvres z 10.VIII.1920 r. wobec Turcji

1. Straty terytorialne – Półwysep Arabski, Irak, Syrię, Liban, Palestynę oraz część Tracji

2. Redukcja sił zbrojnych do 50 tys. żołnierzy i zakaz posiadania ciężkiego sprzętu

3. Wznowienie działań wojennych przez Turcję

a. obalenie sułtanatu i ustanowienie Republiki Tureckiej - Mustafa Kemal

b. pokój w Lozannie z 24.VII.1923 r.

– Turcja odzyskuje część utraconych wcześniej terenów

– przesiedlenie ludności greckiej

VI. Traktaty pokojowe z innymi państwami centralnymi:

1. Traktat w Saint-Germain z 10.IX.1919 r. z Austrią

a. utrata Czech, Moraw, Galicji, Bukowiny, południowego Tyrolu, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Śląska Opawskiego i Śląska Cieszyńskiego

b. zobowiązanie do zapłaty reparacji wojennych

c. redukcja sił zbrojnych do 30 tys. żołnierzy bez prawa posiadania lotnictwa wojskowego i wojsk pancernych

d. zakaz przyłączenia Austrii do Niemiec

2. Traktat w Neuilly z 27.XI.1919 r. z Bułgarią

a. straty terytorialne: zachodnia Tracja, południowa Dobrudża, skrawek Macedonii

b. zobowiązanie do zapłaty reparacji wojennych

d. redukcja sił zbrojnych do 20 tys. żołnierzy bez prawa posiadania broni pancernej i lotnictwa wojskowego

3. Traktat w Trianon z 4.VI.1920 r. z Węgrami

a. straty terytorialne (2/3 terytorium) – Słowacja, Ruś Zakarpacka, Siedmiogród, Wojwodina, Spisz i Orawa

b. zobowiązanie do zapłaty reparacji wojennych

c. redukcja sił zbrojnych do 35 tys. żołnierzy bez prawa posiadania wojsk pancernych i lotnictwa

VI. Zmiana układu sił w Europie

1. Powstanie nowych państw:

a. Polska

b. Czechosłowacja

c. Litwa

d. Łotwa

e. Estonia

f. Finlandia

g. Królestwo Serbów Chorwatów i Słoweńców – od 1929 r. Jugosławia

h. Irlandia

2. Upadek trzech wielkich dynastii:

a. Romanowów w Rosji

b. Habsburgów w Austrii

c. Hohenzollernów w Niemczech

3. Odebrane państwom centralnym kolonie przekształcono w terytoria mandatowe i oddano w zarząd państwom zwycięskiej ententy.