Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

7. 6. Kultura II Rzeczpospolitej 

 

1. Literatura II Rzeczpospolitej

a. Stefan Żeromski 

b. Władysław Reymont - laureat Literackiej Nagrody Nobla (1924 r.)

c. Julian Tuwim

d. Antoni Słonimski

e. Jarosław Iwaszkiewicz

f. Witold Gombrowicz

2. Kultura masowa

a. działalność Polskiego Radia – od 1926 r.

b. kinematografia

– Eugeniusz Bodo

– Pola Negri

3. Oświata II Rzeczpospolitej

a. wprowadzenie obowiązku nauki dla dzieci

b. walka z analfabetyzmem wśród dorosłych – np. nauka czytania i pisania żołnierzy

c. reforma szkolnictwa Stanisława Grabskiego

d. reforma szkolnictwa Janusza Jędrzejewicza

e. szkolnictwo II Rzeczpospolitej:

– szkoły powszechne

– gimnazja  – czteroletnie

– licea – dwuletnie

– uczelnie wyższe