Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

II Rzeczpospolita – chronologia wydarzeń

7 XI 1918 r.  – powstanie rządu Ignacego Daszyńskiego

11 XI 1918 r. przekazanie władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną - odzyskanie niepodległości przez Polskę

1918 r. (XI 22) Piłsudski zostaje Tymczasowym Naczelnikiem Państwa

27 XII 1918 r. – wybuch powstania wielkopolskiego

26 I 1919 r. – wybory do Sejmu Ustawodawczego

1919 r. (II 20) – uchwalenie Małej konstytucji

1919 r. (16 VIII) – wybuch pierwszego powstania śląskiego

1920 (14 II) – wybuch wojny polsko-bolszewickiej

1920 (VIII) – plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

1920 (13-25 VIII) – bitwa warszawska

1920 (19/20 VIII) – wybuch drugiego powstania śląskiego

1921 r. (III 17) – uchwalenie Konstytucji marcowej

1921 r. (18 III) – zawarcie traktatu ryskiego, kończącego wojnę polsko-bolszewicką

1921 r. (20 III) – plebiscyt na Górnym Śląsku

1921 r. (2/3 V) – wybuch trzeciego powstania śląskiego

1922 r. (5 XI) – wybory do sejmu pierwszej kadencji

1922 r. (9 XII) – wybór Gabriela Narutowicza na prezydenta

1922 r. (16 XII) – zabójstwo prezydenta Gabriela Narutowicza

1924 r. – reforma walutowa Władysława Grabskiego

1925 r. – początek wojny celnej z Niemcami

1925 r. – wprowadzenie reformy rolnej

12 V 1926 r. – przewrót majowy Józefa Piłsudskiego

1926 r. (2 VIII) – nowela sierpniowa (nowelizacja Konstytucji marcowej)

1927 r. – powstanie Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)

1928 r. (4/11 XI) – wybory do sejmu drugiej kadencji

1929 r. (XII) – powstanie Centrolewu

1930 r. (16 XI) – wybory brzeskie

1932 r. (25 VII) – podpisanie polsko-radzieckiego traktatu o nieagresji

1934 r. (26 I) – podpisanie polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy

1935 r. (23 IV) – uchwalenie Konstytucji kwietniowej

1935 r. (12 V) – śmierć Józefa Piłsudskiego

1937 r. – początek budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego

1938 r. (2 X) – zajęcie przez Polskę Zaolzia

1939 r. (IV) – wysunięcie przez Niemcy żądań wobec Polski

1939 r. (5 V) – przemówienie ministra Józefa Becka w sejmie i odrzucenie niemieckich żądań

23 VIII 1939 r. – podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow

1939 r. (25 VIII) – podpisanie sojuszu polsko-brytyjskiego