Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

6. 2. Odbudowa powojenna i wielki kryzys gospodarczy

I. Sytuacja gospodarcza i społeczna po I wojnie światowej.

1. Ogromne zniszczenia na terenach objętych działaniami wojennymi (ziemie polskie, Francja, Belgia, Bałkany).

2. Powojenny kryzys gospodarczy:

a. bezrobocie wskutek ograniczenia produkcji zbrojeniowej i demobilizacji,

b. hiperinflacja

c. długi wojenne

3. Bardzo duże straty demograficzne

a. poległo około 10 mln. żołnierzy,

b. łącznie liczba mieszkańców Europy zmniejszyła się o 50 mln.

4. Problem inwalidów wojennych, sierot i wdów.

II. Wielki kryzys gospodarczy – 1929-1935

1. Okres prosperity gospodarczej.

2. Krach na giełdzie nowojorskiej – 24.X.1929 r. – tzw. „czarny czwartek” – gwałtowny spadek cen akcji

3. Cechy wielkiego kryzysu światowego

a. ogólnoświatowy zasięg

b. załamanie się systemu bankowego

c. deflacja – spadek cen na towary i usługi

d. spadek produkcji

e. spadek wymiany handlowej

f. wzrost bezrobocia

III. Drogi wyjścia z kryzysu.

1. zbrojenia

2. polityka „nowego ładu” – prezydent USA Franklin Delano Roosevelt

3. pojawienie się interwencjonizmu państwowego – oddziaływanie na gospodarkę przez

4. etatyzm w gospodarcze - państwo występuje w roli przedsiębiorcy