Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

4. 5b. Rewolucja 1905 r. w Rosji i Królestwie Polskim

I. Rewolucja 1905 r. w Rosji

1. Geneza rewolucji w Rosji

a. Rosja poniosła klęskę w wojnie z Japonią, która toczyła się w latach 1904-1905

b. społeczeństwo rosyjskie zaczęło domagać się swobód politycznych i poprawy warunków życia

2. Wybuch rewolucji

a. krwawa niedziela – wojsko otworzyło ogień do pokojowej manifestacji w Petersburgu – 22 I 1905 r.

b. fala strajków w Rosji

3. W październiku 1905 r. car  Mikołaj II  wydał Manifest październikowy, w którym zapowiedział:

a. nadanie swobód obywatelskich

b. zwołanie parlamentu – tzw. Dumy Państwowej

4. Car wywiązał się z części obietnic

a. w styczniu 1906 r. przeprowadzono  wybory do I Dumy

b. ustanowił konstytucję – według niej rząd i Duma były podporządkowane carowi

II. Rewolucja na ziemiach polskich

1. Sytuacja w Królestwie Polskim

a. wzrost bezrobocia

b. nastroje społeczne uległy radykalizacji (stanowczość w poglądach i działaniach)

2. Wystąpienia rewolucyjne na ziemiach polskich

a. formy walki

– manifestacje

strajki

– zamachy na rosyjskich funkcjonariuszy

b. postulaty

– socjalne: podwyżki wynagrodzeń, wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy

– polityczne – ustanowienia republiki, zwołania parlamentu, wprowadzenia konstytucji

3. W czerwcu 1905 r. wybuchło tzw. powstanie łódzkie

4. Polskie partie polityczne wobec rewolucji

a. narodowa demokracja z Romanem Dmowskim  na czele

– dążyła do uzyskania autonomii Królestwa Polskiego

– sprzeciwiała się rewolucji proletariackiej

b. rozłam w Polskiej Partii Socjalistycznej

Polska Partia Socjalistyczna-Lewica  (PPS-Lewica) – dążyła do rewolucji proletariackiej

Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna (PPS-Frakcja Rewolucyjna) z Józefem Piłsudskim na czele dążyła do przekształcenia rewolucji w walkę o odzyskanie niepodległości przez Polskę

5. Skutki rewolucji 1905 r. w Królestwie Polskim

a. uzyskanie prawa do zakładania stowarzyszeń kulturalnych i oświatowych – powstała Polska Macierz Szkolna

b. Złagodzenie cenzury

c. prawo do udziały w wyborach do rosyjskiej Dumy Państwowej