Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

3. 1. Od wojny krymskiej do zjednoczenia Włoch

1. Wojna krymska (1853-1856)

a. polityka Rosji w basenie Morza Czarnego

– dążenie do likwidacji państwa tureckiego (Imperium Osmańskiego)

– wspieranie dążeń niepodległościowych państw bałkańskich

– wykorzystanie idei panslawizmu

b. bezpośrednią przyczyną wojny było żądanie Mikołaja I prawa do opieki nad chrześcijańskimi miejscami kultu w Palestynie

c. przebieg działań wojennych

– Turcja otrzymała pomoc ze strony Wielkiej Brytanii i Francji

– oblężenie i zdobycie przez wojska koalicji antyrosyjskiej leżącej na Krymie twierdzy Sewastopol  – 1855 r.

c. po śmierci Mikołaja I na tronie carskim zasiadł Aleksander II

d. wojnę krymską zakończył pokój zawarty w Paryżu – 1856 r.

– Mrze Czarne zostało uznane zdemilitaryzowane

– Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna uzyskały szeroką autonomię 

 

2. Sytuacja polityczna na Półwyspie Apenińskim

a. na Półwyspie Apenińskim istniało wiele drobnych państw

b. Wenecja i Lombardia były uzależnione od Cesarstwa Austrii

c. duże wpływy risorgimento – ruchu, który dążył do zjednoczenia Włoch

c. ośrodkiem zjednoczeniowym Włoch stało się Królestwo Sardynii (Piemont)

– w Piemoncie panował  Wiktor Emanuel II

– premierem rządu był gorący zwolennik zjednoczenia Włoch hrabia Camillo Cavour

2. Wojna z Austrią

a. sojusz Francji z Piemontem – Napoleona III z Wiktorem Emanuelem II

b. wojna z Austrią – 1859 r.

– bitwy pod Magentą i Solferino1859 r.

Królestwo Sardynii zostało powiększone o Lombardię

3. Powstanie Królestwa Włoch

a. rewolucja w Królestwie Obojga Sycylii

b. lądowanie „tysiąca czerwonych koszul” Giuseppe Garibaldiego  na Sycylii – 1860 r.

c. ogłoszenie przez ogólnowłoski parlament powstania Królestwa Włoch – marzec 1861 r.

– królem Włoch  Wiktor Emanuel II królem Włoch – 17 III 1861 r.

– pierwszym premierem został Camillo Cavour

d. podczas wojny prusko-austriackiej do Włoch przyłączono Wenecję  1866 r.

e. podczas wojny prusko-francuskiej do Włoch włączono Rzym1870 r.

– Rzym został stolicą Włoch

– papież Pius IX  ogłosił się „więźniem Watykanu”