Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

3. 2. Zjednoczenie Niemiec

1. Koncepcje zjednoczenia Niemiec

a. wielkoniemiecka – pod przewodnictwem Austrii w oparciu o Związek Niemiecki

b. małoniemiecka – pod przewodnictwem Prus w oparciu o Niemiecki Związek Celny

– w 1861 r. królem Prus został Wilhelm I Hohenzollern

– premierem rządu pruskiego i głównym inicjatorem akcji zjednoczeniowej był Otto von Bismarck

– podstawy potęgi militarnej Prus zbudował Helmuth von Moltke

2. Wojna Prus i Austrii z Danią o Szlezwik i Holsztyn – 1864 r. 

 

3. Wojna prusko-austriacka1866 r.

a. celem wojny z Austrią było wykluczenie jej jako konkurencyjnego ośrodka zjednoczeniowego Niemiec

b. zwycięstwo wojsk pruskich w bitwie pod Sadową1866 r.

c. skutki wojny

– rezygnacja Austrii z przywództwa – rozwiązanie Związku Niemieckiego

– Austria oddała Włochom Wenecję

d. utworzenie przez Prusy Związku Północnoniemieckiego  – 1866 r.

4. Wojna francusko-pruska – 1870-1871 r.

a. cesarz francuski Napoleon III był przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec

b. prowokacja francuska – tzw. depesza emska

c. przebieg wojny prusko-francuskiej – 1870 r.

– oblężenie przez wojska pruskie twierdzy Metz

– klęska wojsk francuskich w bitwie pod Sedanem (Napoleon III dostał się do niewoli) – 1870 r. 

d. po detronizacji Napoleona III władzę we Francji objął rząd Louisa Thiersa

e. kapitulacja Francji – pokój we Frankfurcie nad Menem – 10 V 1871 r.

–  przyłączenie do Prus Alzację i Lotaryngię

– narzucenie Francji wysokiej kontrybucji

– uznanie przez Francję zjednoczenia Niemiec

 

4. Klęska Francji spowodowała wybuch rewolucji w Paryżu 17/18 III 1871 r.

a. powstanie Komuny Paryskiej

b. rewolucja została krwawo stłumiona przez wojska rządowe

c. udział Polaków –  np. Jarosław Dąbrowski

5. Powstanie Cesarstwa Niemieckiego

a. ogłoszenie powstania Cesarstwa Niemieckiego  w Sali Lustrzanej w Wersalu – 18 I 1871 r.

b. ustrój polityczny Drugiej Rzeszy

– ustrój konstytucyjny – konstytucja z 16 IV 1871 r.

– Cesarstwo Niemieckie było federacją 22 monarchii i 3 wolnych miast posiadających autonomię

– władzą ustawodawczą był ReichstagSejm Rzeszy wybierany w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich

– na czele państwa stał cesarz – cesarzem był  król pruski – pierwszym został Wilhelm I

– na czele rządu stał kanclerz – pierwszym kanclerzem został  Otto von Bismarck