Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

3. 4. Kolonializm w XIX wieku

1. Metropolie i ich kolonie

a. formy kolonizacji obszarów zamorskich

protektoraty – posiadały własne władze lokalne, ale były podporządkowane metropolii

półkolonie – państwa formalnie suwerenne, ale uzależnione gospodarczo

dominia – kolonie angielskie, posiadające pełną autonomię w sprawach wewnętrznych

b. znaczenie kolonii

– źródło surowców

– źródło taniej siły roboczej

– rynek zbytu dla własnej produkcji

– w koloniach powstawały bazy wojskowe

c. polityka imperializmu

2. Kolonizacja Afryki

a. rywalizacja Francji, Wielkiej Brytanii oraz Belgii, WłochNiemiec, Portugalii i Hiszpanii

b. jednym z najsłynniejszych kolonizatorów angielskich był Cecil John Rhodes

c. konferencja berlińska (1884-1885) – sztuczny podział kontynentu między państwa kolonialne – bez uwzględniania granic plemiennych

3. Polityka państw europejskich w Azji

a. Indie – perła w koronie brytyjskiej

– działalność angielskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej

– w 1877 r. królowa Wiktoria przyjęła tytuł cesarzowej Indii

– w imieniu Indiami administrował gubernator, który nosił tytuł wicekróla

– rozwój uprawy herbaty

b. polityka „otwartych drzwi” w Chinach – polegała na równym dostępie państw rozwiniętych do korzyści ekonomicznych bez aneksji terytorialnych kosztem Chin

c. Wielka Brytania podporządkowała sobie Malaje

d. Holandia podporządkowała sobie Holenderskie Indie Wschodnie

e. Francja dokonała podboju Indochin

f. kolonizacji nie uległa Japonia

4. Wojny kolonialne

a. w 1857 r. w Indiach wybuchło tzw. powstanie sipajów, które zostało szybko stłumione przez wojska brytyjskie

b. w 1881 r. w Sudanie przeciwko dominacji angielskiej wybuchło powstanie Mahdiego

c. zbrojne powstania wybuchały w Chinach

wojny opiumowe – pierwsza połowa XIX w.

powstanie bokserów – 1899 r.

 d. wojny burskie w Afryce Południowej

– Burowie to potomkowie osadników holenderskich – utworzyli Transwal i Oranię

– do rywalizacji o Afrykę Południową przystąpiła Wielka Brytania

– I wojna burska – 1880-1881 – zwycięstwo Burów

– II wojna burska –1899-1902 – zwycięstwo Wielkiej Brytanii