Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

6. 3. Kryzys demokracji

I. Faszyzm włoski.

1. Powojenny kryzys wewnętrzny we Włoszech:

a. rozczarowanie warunkami traktatu pokojowego

b. bezrobocie spowodowane demobilizacją wojska i redukcją produkcji zbrojeniowej

2. Powstanie organizacji faszystowskich:

a. Związku Włoskich Kombatantów (fascio=wiązki — faszyzm),

b. przekształcenie się Związku Włoskich Kombatantów w Narodową Partię Faszystowską (NPF)

c. działalność Benito Mussoliniegoduce

d. walka z komunizmem i socjalizmem

3. Przejęcie władzy przez faszystów:

a. „marsz na Rzym” – październik 1922 r.

b. powierzenie przez króla Wiktora Emanuela III funkcji premiera Benito Mussoliniemu

c. Włochy państwem totalitaryzm:

dyktatura Narodowej Partii Faszystowskiej

– tworzenie systemu korporacyjnego (korporacjonizm)

terror

4. Sukcesy faszystów włoskich:

a. zawarcie konkordatu ze Stolicą Apostolskąpakty laterańskie

b. inwestycje jako forma walki z bezrobociem (osuszenie błot pontyjskich)

c. ekspansja terytorialna:

– Fiume

Etiopia

Albania

II. Republika Weimarska (1919-1933) - Paul von Hindenburg prezydentem

1. Kryzys powojenny.

a. bezrobocie

b. hiperinflacja

2. Poprawa sytuacji międzynarodowej:

a. układ ze Związkiem Radzieckim w Rapallo1922 r.

b. pakt reński – podpisany podczas konferencji w Locarno – 1925 r.

3. Załamanie gospodarki podczas wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)

III. Narodziny nazizmu

1. Powstanie Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP)

2. Nieudany pucz w Monachium – 1923 r.

3. doktryna faszyzmu:

a. „Mein Kampf” Adolfa Hitlera

b. „Mit XX wieku” Alfreda Rosenberga

c. cechy faszyzmu:

nacjonalizm

antysemityzm

antykomunizm

antydemokratyzm

d. utworzenie i działalność:

SA – oddziały szturmowe NSDAPErnst Röhm

SS – policja partyjna NSDAPHeinrich Himmler

IV. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera i budowa państwa totalitarnego

1. Wzrost wpływów NSDAP podczas wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933).

2. Zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w 1932 r.

3. Powierzenie przez prezydenta Paula von Hindenburga funkcji kanclerza Adolfowi Hitlerowi – 30 I 1933 r.

4. Ograniczanie swobód demokratycznych – pretekstem podpalenie Reichstagu (1933 r.):

a. delegalizacja Komunistycznej Partii Niemiec

b. delegalizacja pozostałych partii opozycyjnych – budowa systemu monopartyjnego

c. „noc długich noży” – likwidacja kierownictwa SA – VI 1934 r.

d. tworzenie obozów koncentracyjnych

e. rasizm:

– ustawy norymberskie (1935 r.) – ograniczenie praw obywatelskich ludności żydowskiej

„noc kryształowa” – pogromy żydowskie (9.XI.1938 r.)

eugenika

2. Indoktrynacja

a. działalność Ministerstwa Propagandy – Joseph Goebbels

b. utworzenie faszystowskiej organizacji młodzieżowej – Hitlerjugend