Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

5. 2. I Wojna światowa - działania na frontach

1. Wybuch wojny

a. zamach w Sarajewie na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga – 28 VI 1914 r., przeprowadzony przez serbskich nacjonalistów (Gavrilo Princip)

b. wystosowanie przez Austro-Węgry wobec Serbii ultimatum – żądań pod groźbą zastosowania środków przymusu w razie ich niespełnienia

c. odrzucenie przez Serbię części żądań przyczyną wypowiedzenia jej wojny przez Austro-Węgry – 28 VII 1914 r.

d. Zobowiązania sojusznicze w ramach dwóch bloków militarnych spowodowały, że w ciągu kilku dni wojna rozprzestrzeniła się na całą Europę, a następnie przekształciła się w wojnę światową

2. Działania zbrojne w pierwszym okresie wojny

a. ofensywa niemiecka na froncie zachodnim

– atak niemiecki na Francję przez neutralną Belgię – 4 VIII 1914 r. – atak przeprowadzono według tzw. planu Alfreda von Schlieffena

– bardzo szybkie postępy wojsk niemieckich – wojna błyskawiczna

– włączenie się do wojny Anglii – przybycie do Francji Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego

– pierwsza bitwa nad Marną – 6-9 IX 1914 r. – powstrzymanie wojsk niemieckich przez Francuzów pod dowództwem Ferdynanda Focha

b. Początek działań na froncie wschodnim

–  atak wojsk rosyjskich na Prusy Wschodnie

– klęska armii rosyjskiej pod Tannenbergiem (26-30 VIII 1914 r.)

– na froncie wschodnim wojna miała charakter manewrowy – linia frontu ulegała ciągłym zmianom

– klęska armii rosyjskiej w bitwie państwie z wojskami państw  centralnych pod Gorlicami – V 1916 r.

3. rozprzestrzenianie się konfliktu

a. przystąpienie Turcji do wojny po stronie państw centralnych (trójprzymierza)

b. po stronie państw centralnych walczyła również Bułgaria

c. Włochy, mimo że przed wojną należały do trójprzymierza, do wojny przystąpiły po stronie ententy (trójporozumienia)

d. do wojny po stronie ententy przystąpiła również Rumunia

4. Wojna pozycyjna na froncie zachodnim

a. po bitwie pod Marną na zachodzie linia frontu ustabilizowała się – rozpoczęła się wojna pozycyjna – walczące armie zbudowały niemożliwy do sforsowania system umocnień (wojna okopowa)  

b. podczas bitwy pod Ypers Niemcy użyli gazów bojowych – IV 1915 r.

c. ofensywa niemiecka pod Verdun – II-XII 1916 r.

– celem Niemców było wyniszczenie armii francuskiej

– obie strony poniosły ogromne straty: Niemcy stracili 360 tys., a Francuzi 340 tys. żołnierzy

d. podczas bitwy nad Sommą (VII-XI 1916 r.) – Anglicy po raz pierwszy użyli czołgów

e. największa bitwą morską Wielkiej Wojny była bitwa nierozstrzygnięta bitwa jutlandzka – V 1916 r.

5. Charakter działań zbrojnych w pierwszej wojnie światowej

a. wojna pozycyjna na froncie zachodnim – budowa systemu okopów

b. wojna manewrowa na froncie wschodnim – wykonywanie manewru przez walczące wojska – oskrzydlenia, okrążanie

c. zastosowanie nowych wynalazków

– karabin maszynowy

– nowoczesna artyleria

– czołgi

– samoloty  i sterowce  

– gazy bojowe

– okręty podwodne

– dreadnoughty