Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

5. 4. Klęska państw centralnych

1. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny

a. jedną z przyczyn przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny po stronie państw ententy było rozpoczęcie przez Niemców nieograniczonej wojny podwodnej i zatopienie kilku okrętów amerykańskich

b. depesza Zimmermanna – styczeń 1917 r.

c. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę państwom centralnym 9 kwietnia 1917 r., ale nie były do niej gotowe – przygotowania zabrały im prawie rok

d. ogłoszenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona czternastopunktowego programu pokojowego

2. Sytuacja państw centralnych

a. braki w zaopatrzeniu ludności cywilnej i armii

– strajki

– bunt marynarzy niemieckiej floty wojennej

b. wyczerpywanie się możliwości mobilizacyjnych

c. śmierć cesarza austriackiego Franciszka Józefa (21 XI 1916 r.)– następcą został Karol I Habsburg

d. zwycięstwo państw centralnych na froncie wschodnim

e. na przebieg wojny na froncie wschodnim decydujący wpływ miała rewolucja październikowa 

f. zawarcie pokoju brzeskiego 3 marca 1918 r.

 

3. Ostatnia ofensywa wojsk niemieckich na froncie zachodnim

a. ostania wielka ofensywa niemiecka na froncie zachodnim

– Niemcy chcieli zakończyć wojnę swoim zwycięstwem zanim pełną gotowość osiągną Stany Zjednoczone

– ofensywa, która zaczęła się w marcu 1918 r., początkowo przyniosła Niemcom duże sukcesy – armia niemiecka ponownie zbliżyła się do Paryża

b. Francuzom udało się powstrzymać Niemców dopiero podczas drugiej bitwy nad MarnąV-VII 1918 r.

c. pokonane wojska niemieckie musiały się wycofać

d. Niemcom zaczęło brakować ludzi i sprzętu do dalszej walki

4. Klęska państw centralnych

a. 3 XI 1918 r. – kapitulacja Austro-Węgier

b. 3 XI 1918 r. w Niemczech wybuchła rewolucja – abdykacja cesarza Wilhelma II

c. podpisanie przez dowództwo niemieckie zawieszenia broni w lesie Compiègne – 11 XI 1918 r.

– Niemcy musieli bezzwłocznie zwrócić Francji Alzację i Lotaryngię.

– Niemcy musieli wydać wszystkie samoloty, okręty podwodne, duże okręty nawodne, większość artylerii i broni maszynowej

– musieli również bezzwłocznie zwolnić jeńców wojennych