Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ziemie polskie w drugiej połowie XIX w. Chronologia wydarzeń

 

1858 r. – utworzenie Towarzystwa Rolniczego

22 I 1863 r. – wybuch powstania styczniowego

11.03.1863-18.03.1863  – dyktatura Langiewicza

17 X 1863 r. dyktatura Romualda Traugutta

1864 r. – uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim przez cara

1867 r. – nadanie Galicji autonomii

1871 r. – początek Kulturkampfu

1882-. – utworzenie Wielkiego Proletariatu

1887 r. – powstanie Ligi Polskiej

1887 r. – utworzenie II Proletariatu

1886 r. – utworzenie Komisji Kolonizacyjne w zaborze pruskim

1889 r. – założenie Związku Robotników Polskich

1892 r. – założenie Polskiej Partii Socjalistycznej

1893 r. – powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego

1893 r. – utworzenie Ligi Narodowej

1894 r. – utworzenie Hakaty

1895 r. – powstanie Stronnictwa Ludowego w Galicji

1897 r. – powstanie Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w Królestwie

1900 r. – powstanie Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy

1901 r. – strajk szkolny we Wrześni

1905 r. – wybuch rewolucji w Królestwie Polskim