Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Ziemie polskie w drugiej połowie XIX w. Słowniczek pojęć

arystokracja

asymilacja

autonomia

branka

burżuazja

cenzura

deportacja

drobnomieszczaństwo

emancypacja

inteligencja

katorga 

melioracja

namiestnik

partia polityczna

partyzantka

płodozmian

robotnicy (proletariat)

rusyfikacja 

serwituty

stan wojenny

strajk

trójlojalizm

uwłaszczenie

ziemiaństwo