Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

6. 4. ZSRS w okresie międzywojennym

 

I. Powstanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich (ZSRS) 30 XII 1922 r.

1. Czołowi działacze komunistyczni w okresie rewolucji komunistycznej

a. Włodzimierz Lenin

b. Lew Trocki

c. Grigorij Zinowiew

d. Nikołaj Bucharin

2. Wzrost znaczenia Józefa Stalina po śmierci Włodzimierza Lenina (1924 r.)

3. Działalność Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) – WKP(b)

4. Skupienie władzy w ręku Stalina – kult jednostki

II. Terror komunistyczny

1. Działalność tajnej policji

a. OGPU – Zjednoczony Główny Zarząd Polityczny

b. NKWDLudowy Komisariat Spraw Wewnętrznych

2. Łagry

3. GułagGłówny Zarząd Obozów

4. Wielka czystka (1936-1938)

– eliminacja rywali politycznych Stalina

– czystka w Armii Czerwonej

III. Gospodarka komunistyczna

1. Zniszczenia spowodowane wojną domową.

2. Wprowadzenie tzw. komunizmu wojennego:

a. upaństwowienie większości sektorów gospodarki państw

b. reglamentacja żywności

c. klęska głodu w latach 1920-1921

3. Wprowadzenie Nowej polityki ekonomicznej (NEP) – częściowe urynkowienie gospodarki.

4. Kolektywizacja

a. sowchozy – wielkie gospodarstwa państwowe

b. kołchozy – spółdzielnie

c. antychłopska propaganda – określani rolników mianem kułaków

5. Centralne zarządzanie gospodarką w ramach gospodarki planowej

6.  Intensywna industrializacja kraju

a. rozbudowa zagłębia węglowego w Workucie

b. budowa zakładów metalurgicznych w Magnitogorsku

c. budowa zagłębia węglowego w Kuźniecku

d. budowa elektrowni na Dnieprze – elektryfikacja

e. budowa Kanału Białomorskiego i Kanału Wołga-Don

IV. Indoktrynacja ideologiczna i polityczna

1. Walka z religią i Cerkwią

2. Działalność Komsomołu

3. Prześladowania opozycji

V. Polityka zagraniczna ZSRS

1. Traktat niemiecko-radziecki w Rapallo – IV 1922 r.

2. Pogorszenie relacji radziecko-niemieckich po dojściu do władzy Adolfa Hitlera w Niemczech

3. Międzynarodówka Komunistyczna (Komintern) jako instrument polityki zagranicznej ZSRR