Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

Pierwsza wojna światowa. Chronologia wydarzeń

 

Świat

Polska

1904 r. – podpisanie przez Francję i W. Brytanię „serdecznego porozumienia”

 

1904-1905 – wojna rosyjsko-japońska

1905 r. – zdobycie Portu Artura przez Japończyków

1905 r. – bitwa pod Cuszimą

 

1905 r. – rewolucja w Rosji

 Rewolucja 1905 r, na ziemiach polskich

1907 r. – powstanie trójporozumienia

 

X 1912-V 1913 – I wojna bałkańska

 

VI-VIII 1913 r. II wojna bałkańska

 

28 VI 1914 r. – zamach w Sarajewie

 

28 VII 1914 r.  – wypowiedzenie wojny Serbii przez Austrię

 
 

6 VIII 1914 r. – wymarsz I Kompanii Kadrowej

23 VIII 1914 r. – początek bitwy pod Tannenbergiem

VIII 1914 r. – początek formowania Legionów Polskich

VIII 1914 r. – powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego

 

X 1914 – utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej

 

XI 1914 – utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Warszawie

2-5 V 1915 r.  – bitwa pod Gorlicami

 
 23 V 1915 r. – przystąpienie Włoch do wojny

13 VI 1915 r. – bitwa pod Rokitną

21 II-20 XII 1916 r. – bitwa pod Verdun

 

1 VII-18 XI 1916 r. – bitwa nad Sommą

4-6 VIII 1916 r. bitwa pod Kostiuchnówką 

   
 

5 XI 1916 r. – wydanie Aktu 5 listopada

 

14 I 1917 r. – powstanie Tymczasowej Rady Stanu

23 II 1917 r.  – wybuch rewolucji lutowej w Rosji

 

6 IV 1917 r. – przystąpienie USA do wojny

 
 

9 VII 1917 r. – kryzys przysięgowy

 

24 lipca 1917 – początek formowania I Korpusu Polskiego w Rosji

 

15 VIII 1917 powstanie w Lozannie Komitetu Narodowego Polskiego

24 X 1917 r. – wybuch rewolucji październikowej w Rosji

 
 

12 IX 1917 r. – powstanie Rady Regencyjnej

 

21 grudnia 1917 r. – początek formowania II Korpusu Polskiego w Rosji

3 III 1918 r. – zawarcie pokoju brzeskiego

 
 

11 maja 1918 – bitwa pod Kaniowem (II Korpus Polski)

11 XI 1918 r. – podpisanie rozejmu w Compiepiègne