Udostępnij tę stronę znajomym!!!

 

7. 1. Odrodzenie Rzeczypospolitej

 

I. Odzyskanie niepodległości

1. Tworzenie się lokalnych ośrodków władzy

a. Rada Regencyjna (Warszawa)

b. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Cieszyn)

c. Polska Komisja Likwidacyjna (Kraków)

d. Naczelna Rada Ludowa (Poznań)

2. Powstanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie – 7 XI 1918 r.

a. lewicowy skład rządu

b. premierem Ignacy Daszyński  (PPSD)

c. program reform:

– prawa wyborcze dla kobiet

– bezpłatne szkolnictwo

nacjonalizacja kopalń oraz banków

parcelacja wielkiej własności ziemskiej

3. Józef Piłsudski

a. powrót z więzienia w  Magdeburgu – 10 XI 1918 r.

b. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy wojskowej – 11 XI 1918 r.

c. przekazanie Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną władzy cywilnej – 14 XI 1918 r.

d. objęcie przez Józefa Piłsudskiego funkcji Tymczasowego Naczelnika Państwa

4. Działalność Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu (m.in. Roman Dmowski , Ignacy Paderewski)

5. Utworzenie rządu Jędrzeja Moraczewskiego

a. lewicowy charakter rządu

b. reformy

– ośmiogodzinny dzień pracy

– płaca minimalna

– system ubezpieczeń społecznych

– prawa wyborcze dla kobiet

6. Utworzenie rządu Ignacego Paderewskiego  (styczeń 1919 r.) – z udziałem narodowej demokracji

II. Sprawa polska na konferencji paryskiej

1. Stosunek państw ententy do odradzającego się państwa polskiego

a. poparcie Francji – Georges Clemenceau

b. sceptycyzm Wielkiej Brytanii – David Lloyd George

2. Postanowienia traktatu wersalskiego (28 VI 1919 r.)

1. Uznanie niepodległej Polski

2. Przyznanie Polsce Pomorza Gdańskiego, Wielkopolski oraz części Kujaw z Bydgoszczą

3. Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska

4. Plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz Powiślu

5. Zobowiązanie Polski do podpisania tzw. małego traktatu wersalskiego (gwarancje dla mniejszości narodowych w Polsce)

III. Trudności z odbudową państwa polskiego

1. Zniszczenia wojenne i straty demograficzne

2. Migracje ludności

3. Zróżnicowanie gospodarcze i cywilizacyjne obszarów wcześniej należących do różnych zaborców

a. ziemie byłego zaboru pruskiego

– dobrze rozwinięta infrastruktura

– wysoki poziom rozwoju miast

– dobrze rozwinięte rolnictwo

b. ziemie dawnego zaboru rosyjskiego

– opóźnienie cywilizacyjne

– dominacja wielkiej własności ziemskiej i karłowatych gospodarstw chłopskich

c. ziemie dawnego zaboru austriackiego

– opóźnienie cywilizacyjne

– dominacja wielkiej własności ziemskiej i karłowatych gospodarstw rolnych

d. zróżnicowanie ustrojowe

e. zróżnicowanie prawne